Loading Events

AKADEMIJA SRPSKE NARODNE IGRE

SVETOSAVSKI

RECITAL I ZABAVA

PETAK, 26. JANUAR U 19:00 h

ANAPILIS, 2185 STAVEBANK ROAD,

MISSISSAUGA

U NASTAVKU VEERI ZABALJA VAS ORKESTAR “BOEMI”

$25, ZA DECU DO 12 GODINA ULAZ BESPLATAN

416-877-7750

Share This Post, Choose Your Platform!